Toaru Hikūshi e no Koiuta scene

Toaru Hikūshi e no Koiuta scene

Airship in Toaru Hikūshi e no Koiuta (2014)